Montessoriförskolan Duvan

Östra strandgatan 52  903 33 Umeå

avd. Dunet: 073-0399587

avd. Fjädern: 073-0331259

montessori@forskolan-duvan.se

AktuelltÖppettider

Våra öppettider är just nu vardagar 7.00-16.45

Vi kan ha öppet 6.30-18.30 om behov finns. Kontakta förskolechef Lisa Olson 073-0399587

avd Dunet 073-0399587

avd Fjädern 073-0331259

rektor@forskolan-duvan.se 

Klagomålsrutin

Synpunkter och klagomål - en del av kvalitetsarbetet

Vi på Montessoriförskolan Duvan tillsammans med för- och grundskolan i Umeå kommun ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. 

Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Så här gör du

Om du har synpunkter eller klagomål på förskolans verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.

Om det inte löser problemet, ta då kontakt med Rektor för förskolan.  Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs.

Rektor för förskolan tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Rektor ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare.

  1. Tala med den det berör
  2. Rektor för förskolan
  3. Styrelsen
  4. För- och grundskolekontoret - fristående förskolor står under tillsyn av kommunen.

Är du inte nöjda med styrelsens hantering av klagomålet kan du vända dig till för- och grundskolekontoret.

 

Om man inte är nöjd med kommunens hantering av klagomålet kan man göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.


För att kontakta rektor : rektor@forskolan-duvan.se

För att kontakta styrelsen: personalen.duvan@gmail.com

 

 

© Copyright Montessoriförskolan Duvan Umeå