Välkommen till Montessoriförskolan Duvan!

Om vår förskola

Vi är ett litet, trevligt personalkooperativ som ligger centralt beläget på Öbacka i Umeå, nära Norrlands Universitetssjukhus och Umeå universitet (karta).

Duvan är en Montessoriförskola. Vårt mål är att i enlighet med Maria Montessoris pedagogik sätta barnen i centrum. Genom att låta barnen fritt experimentera, känna sig fram och öva sig inom olika områden utvecklas de till människor med självkännedom och förmåga att tro på sig själva. Med hjälp av en spännande miljö stimulerar vi barnens naturliga utveckling i individens egen takt. Förutom att vi arbetar efter Maria Montessoris pedagogiska tankar arbetar vi också efter förskolans läroplan.

Duvan består av två avdelningar Dunet och Fjädern. På Dunet som är vår småbarnsavdelning  finns det 10-12 barn i åldergruppen 1 till 3 år. På Fjädern som är vår storbarnsavdelning finns det 18-19 barn mellan 3-6 år. Båda avdelningarna är auktoriserad av Svenska Montessoriförbundet.

För att ställa sig i kö till vår förskola mailar man till köansvarig.

Välkomna!