Välkommen till Montessoriförskolan Duvan!

Öppet hus.
För dig som står i vår kö eller är nyfiken på vår förskola har vi öppet hus måndagen 12 mars 2018 kl 18.00-19.00.
Varmt välkomna
Vikarier.
Vi söker timvikarier. Är du intresserad av att vikariera hos oss så hör av dig på mail eller telefon.

Om vår förskola

Montessoriförskolan Duvan ligger centralt beläget på Öbacka i Umeå, nära Norrlands Universitetssjukhus och Umeå universitet Karta.

Duvan – ett personalkooperativ

Duvan är en ekonomisk förening och drivs från oktober 2014 som personalkooperativ.
Duvan är en Montessoriförskola. Vårt mål är att i enlighet med Maria Montessoris pedagogik sätta barnen i centrum. Genom att låta barnen fritt experimentera, känna sig fram och öva sig inom olika områden utvecklas de till människor med självkännedom och förmåga att tro på sig själva. Med hjälp av en spännande miljö stimulerar vi barnens naturliga utveckling i individens egen takt. Förutom att vi arbetar efter Maria Montessoris pedagogiska tankar arbetar vi också efter förskolans läroplan.
Duvan består av två avdelningar Dunet och Fjädern. På Dunet, som är vår småbarnsavdelning,  finns det 12 barn i åldrarna 1 till 3 år. På Fjädern, som är vår storbarnsavdelning, finns det 18-19 barn mellan 3-6 år.

Ställa sig i vår kö

För att ställa sig i kö till vår förskola mailar man till köansvarig.

Auktorisation

Duvan är auktoriserad av Svenska Montessoriförbundet.

En auktorisation är en värdesäkring, både för föräldrarna och skolan, att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet anser skall gälla för en auktoriserad montessoriskola.

Auktorisationen sker varje år och gäller ett läsår i taget. En auktoriserad förskola eller skola skall alltså, även om förutsättningarna är oförändrade, ansöka på nytt varje läsår.

Personal

Duvan har i dagsläget sju anställda, varav fem förskollärare och två barnskötare. Sex stycken av de anställda har Montessorilärarutbildning.