Klagomål

Synpunkter och klagomål – en del av kvalitetsarbetet

Vi på Montessoriförskolan Duvan tillsammans med för- och grundskolan i Umeå kommun ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Så här gör du
Om du har synpunkter eller klagomål på förskolans verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.
Om det inte löser problemet, ta då kontakt med Förskolechef.  Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs.
Förskolechefen tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Förskolechefen ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare.

  1. Tala med den det berör
  2. Vik.Förskolechef: Sara Vallgren
  3. Styrelsen (ordförande Lisa Olson)
  4. För- och grundskolekontoret – fristående förskolor står under tillsyn av kommunen.
    Är du inte nöjda med styrelsens hantering av klagomålet kan du vända dig till för- och grundskolekontoret.
Om man inte är nöjd med kommunens hantering av klagomålet kan man göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.